Tjänster

Jag hjälper individer och organisationer att utvecklas och nå sina mål

Min målgrupp är individer, grupper och chefer på alla nivåer.

Oavsett utgångsläge är fokus på möjligheter och lärande snarare än på hinder och misslyckanden.

Mitt sätt att arbeta är processinriktat, praktiskt, teoretiskt väl förankrat och med klar koppling till vardagen på arbetsplatsen. Verktyg och metoder ska kännas lättillgängliga och direkt användbara.

”Gabriella är en grym coach”

”Gabriella fick mig att tänka om, reflektera och våga förändra”

  • ”Effektivitet i arbetet, och ett långsiktigt hållbart resultat”

Du missar väl inte årets UGL-kurser?

Bauer Individ & Organisation

Karlsborgsvägen 4, 121 50 Johanneshov

Mobil: +46 (0)70 654 95 76
E-post: info@gabriellabauer.se

NYHET: Coaching med utbildningsfokus

Vill du utveckla din förmåga att 

  • Kommunicera med feedback 
  • Hantera konflikter 
  • Att coacha
  • Förstå dig själv och andra bättre

Nu erbjuder jag coaching med utbildningsfokus. Vi arbetar under fem tillfällen och du får ett gediget utbildningsmaterial.

Coaching med utbildningsfokus