Coaching

Individuell coaching –
Ett sätt att utveckla förmågan att nå längre i ambitioner

Som coach hjälper jag dig att nå längre i målsättningar och ambitioner. Fokus är på möjligheter och lärande snarare än på hinder och misslyckanden.

Riktningen i coachingen är uteslutande framåt. Som coach har jag som självklar utgångspunkt din agenda, dina förutsättningar och dina mål.

Coaching hjälper dig att:

 • Lösa problem
 • Nå utsatta mål
 • Formulera handlingsplaner
 • Fatta beslut
 • Utveckla relationer
 • Finna nya möjligheter och se saker ur andra perspektiv
 • Förenkla
 • Upprätthålla balans mellan yrkesliv och privatliv
 • Skapa effektivitet

Du som coachas:

 • Ökar din medvetenhet
 • Övervinner hinder
 • Identifierar det som är viktigt
 • Upptäcker och utvecklar personliga styrkor
 • Hittar din motivation
 • Får energi
 • Får möjlighet att komma längre än du tänkt dig
 • Stärker din handlingskraft

De fyra grundstenarna i vårt arbete tillsammans är:

Medvetenhet  Träning  Handling  Resultat

I coachingen ingår också att ha uppgifter mellan samtalen, träna nya sätt att agera på och uppföljning av för dig viktiga frågeställningar och aktiviteter.

Du bör ha ett mål med vad du vill uppnå med din coaching men frågorna du väljer att arbeta med kan vara stora eller små.

 • ”Effektivitet i arbetet, och ett långsiktigt hållbart resultat”

Du missar väl inte årets UGL-kurser?

Bauer Individ & Organisation

Karlsborgsvägen 4, 121 50 Johanneshov

Mobil: +46 (0)70 654 95 76
E-post: info@gabriellabauer.se

NYHET: Coaching med utbildningsfokus

Vill du utveckla din förmåga att 

 • Kommunicera med feedback 
 • Hantera konflikter 
 • Att coacha
 • Förstå dig själv och andra bättre

Nu erbjuder jag coaching med utbildningsfokus. Vi arbetar under fem tillfällen och du får ett gediget utbildningsmaterial.

Coaching med utbildningsfokus