SDI

Strength Deployment Inventory (SDI)

Kartlägger styrkor

SDI är ett lätthanterligt verktyg för att öka kunskapen om sig själv och andra.
Det ger en överblick och förståelse för vad som motiverar människor och det ger en bild av beteenden i konflikt.

SDI är därför ett användbart verktyg i grupper som vill förbättra sin effektivitet, vill göra en nystart eller få påfyllning.
SDI ger dig som gruppmedlem och ledare större förståelse för:
•    Varför du beter dig som du gör
•    Styrkor du för med dig till relationer och roller
•    Vad som orsakar inre konflikter för dig
•    De sätt du föredrar att hantera mellanmänskliga konflikter på
•    Varför du tycker att vissa relationer och situationer i arbetet är givande och andra inte.
•    Hur du skapar effektiva arbetsrelationer
•    Hur du ger och tar emot effektiv feedback
•    Hur du förebygger konflikter

Att arbeta med SDI tar 2 dagar i anspråk, men är ett verktyg jag ofta integrerar i mina utvecklingsprogram.

Den vetenskapliga teorin…
…bakom SDI heter Relationship Awareness Theory (RAT).

SDI och RAT bygger på den amerikanske psykologen Elias H Porters studier av människors beteenden och motiven bakom dessa.
SDI® och RAT® är registrerade varumärken hos
www.personalstrengths.co.uk/

  • ”Effektivitet i arbetet, och ett långsiktigt hållbart resultat”

Du missar väl inte årets UGL-kurser?

Bauer Individ & Organisation

Karlsborgsvägen 4, 121 50 Johanneshov

Mobil: +46 (0)70 654 95 76
E-post: info@gabriellabauer.se

NYHET: Coaching med utbildningsfokus

Vill du utveckla din förmåga att 

  • Kommunicera med feedback 
  • Hantera konflikter 
  • Att coacha
  • Förstå dig själv och andra bättre

Nu erbjuder jag coaching med utbildningsfokus. Vi arbetar under fem tillfällen och du får ett gediget utbildningsmaterial.

Coaching med utbildningsfokus