Medarbetarutveckling

Medarbetarskap och ledarskap, en parallell process

En utvecklad grupp gör ett effektiv arbete!

När jag utvecklar grupper arbetar jag samtidigt med deras närmaste chef.

Ledarskap och medarbetarskap utvecklas i en parallell process. Chefen får arbeta i egen coaching under hela utbildningsperioden.

Gruppen och chefen arbetar tillsammans genom utbildningen.
Fokus läggs såväl på den individuella kompetensen som på kompetensen hos gruppen som helhet.

Ett gemensamt ansvar är självklar utgångspunkt.

Förhållningssättet är coaching och möjligheter överskuggar hinder.

I utbildningarna ingår alltid träning och tid för reflektion.
Kommunikation, självinsikt och nyfikenhet på andra är några av ledorden.

Vad ni uppnår med att utbilda både gruppen och chefen:

  • gemensamma verktyg och gemensamt språk
  • ett ömsesidigt ansvar blir tydligt och självklart
  • en snabbare utveckling
  • ökat engagemang och delaktighet i att uppnå mål

Susan Wheelans teori om gruppers  5 utvecklingsstadier, ”The integrated model of group development” ligger som  grund i upplägg och tänk.

  • ”Effektivitet i arbetet, och ett långsiktigt hållbart resultat”

Du missar väl inte årets UGL-kurser?

Bauer Individ & Organisation

Karlsborgsvägen 4, 121 50 Johanneshov

Mobil: +46 (0)70 654 95 76
E-post: info@gabriellabauer.se

NYHET: Coaching med utbildningsfokus

Vill du utveckla din förmåga att 

  • Kommunicera med feedback 
  • Hantera konflikter 
  • Att coacha
  • Förstå dig själv och andra bättre

Nu erbjuder jag coaching med utbildningsfokus. Vi arbetar under fem tillfällen och du får ett gediget utbildningsmaterial.

Coaching med utbildningsfokus