Gabriella Bauer

Vem är jag?

Jag har utvecklat grupper och deras chefer på alla nivåer i både privat och offentlig sektor, sedan år 2000. Dessförinnan var jag grundskollärare.

2004 startade jag mitt företag som nu heter Bauer Individ & Organisation AB.

Jag är utbildad lärare, UGL-handledare och coach. Jag är också licensierad användare av verktygen SDI- och Radical-Collaboration.

Genom att arbeta med grupper och deras chefer i en parallell process bidrar jag till att skapa ett effektivt och hållbart samarbete som präglas av medvetenhet, ansvarstagande och lust.

Ibland anlitas jag för att en grupp kört fast, men oftast handlar det om arbetsplatser som ser en vinst i att utveckla individer, grupper, chefer och deras samarbetsförmåga.

Mitt sätt att arbeta är processinriktat, praktiskt, teoretiskt väl förankrat och med klar koppling till vardagen på arbetsplatsen. Verktyg och metoder ska kännas lättillgängliga och direkt användbara!

När jag coachar handlar det om att utveckla förmågan att nå längre i målsättningar och ambitioner. Fokus är på möjligheter och lärande snarare än på hinder och misslyckanden. Agendan är helt och hållet den coachades. Jag följer ICF-nordics etiska regler som bland annat innebär tystnadsplikt.

  • ”Effektivitet i arbetet, och ett långsiktigt hållbart resultat”

Du missar väl inte årets UGL-kurser?

Bauer Individ & Organisation

Karlsborgsvägen 4, 121 50 Johanneshov

Mobil: +46 (0)70 654 95 76
E-post: info@gabriellabauer.se

NYHET: Coaching med utbildningsfokus

Vill du utveckla din förmåga att 

  • Kommunicera med feedback 
  • Hantera konflikter 
  • Att coacha
  • Förstå dig själv och andra bättre

Nu erbjuder jag coaching med utbildningsfokus. Vi arbetar under fem tillfällen och du får ett gediget utbildningsmaterial.

Coaching med utbildningsfokus