Ledarskapsprogram

Att leda sig själv och andra – ett ledarskap i utveckling

Upplägg

3+3+2 dagar med uppföljande coaching.

Syfte

•    att deltagarna ska få fördjupade kunskaper om sig själva som ledare och individ
•    stärka chefer i deras förmåga att leda grupper och individer
•    skapa möjligheter för ett väl fungerande ledarnätverk internt
•    ge verktyg för ett långsiktigt uppföljnings- och förändringsarbete

Mål

•    självinsikt och säkerhet i den egna ledarrollen
•    förmåga att kommunicera och hantera konflikter
•    förmåga att hantera och utveckla arbetsgrupper och individer
•    förmåga att genomföra planerings- och utvecklingssamtal
•    förmåga att organisera och leda meningsfulla möten
•    ha skapat en samarbetsplattform för cheferna som deltar i utbildningen
•    vilja och förmåga att följa upp och fortsätta utveckla grupper

Målgrupp

•    Ledare och chefer på alla nivåer

Kursinnehåll

Del 1 Ledarrollen och gruppen 3 dagar

•    styrkor i det personliga ledarskapet
•    gruppdynamik och gruppens styrkor
•    medarbetarskap genom samarbete, möteseffektivitet
•    grunderna i Feedback
•    ett ledarskap anpassat till gruppen
•    att lyssna aktivt – medarbetarsamtal, planerings-/utvecklingssamtal
•    Påbörja utvecklingsplan

Del 2 Individuell coaching 9 tillfällen under utbildningsperioden

Del 3 Det kommunikativa ledarskapet 3 dagar

•    Konflikthantering
•    Problembaserat lösningssätt
•    Coaching i ledarskapet
•    Min värdegrund som ledare
•    Personlig feedback
•    Utbildningsgruppens samarbete framåt
Innehållet i del 3 är påverkbart och fastställs efter genomförandet av del 1 och starten av personlig coaching

Påbyggnad

Mål och visioner, organisation, strategi, projektorganisation
I samarbete med Jörgen Wessman på Gotlandsakademin AB lägger vi upp utbildningar inom ovanstående områden.

  • ”Effektivitet i arbetet, och ett långsiktigt hållbart resultat”

Du missar väl inte årets UGL-kurser?

Bauer Individ & Organisation

Karlsborgsvägen 4, 121 50 Johanneshov

Mobil: +46 (0)70 654 95 76
E-post: info@gabriellabauer.se

NYHET: Coaching med utbildningsfokus

Vill du utveckla din förmåga att 

  • Kommunicera med feedback 
  • Hantera konflikter 
  • Att coacha
  • Förstå dig själv och andra bättre

Nu erbjuder jag coaching med utbildningsfokus. Vi arbetar under fem tillfällen och du får ett gediget utbildningsmaterial.

Coaching med utbildningsfokus