Halvdagsupplägg för grupper

1.

Gruppers väg mot effektivitet – Hur tar vi tillvara gruppens resurser?

Föreläsning och reflektion

• Utvecklingsstadier i samarbetet.
• Vad kännetecknar varje stadie?
• Vad krävs av ledare/gruppens medlemmar för att gruppen skall utvecklas?
• Reflektion och skattning av gruppens samarbetsnivå
• Samarbetsuppgift med reflektionsfrågor som kopplar till kommunikation och möteseffektivitet
• Hur bidrar jag till/leder jag samarbetet?
• Hur lyssnar jag till andra?
• Upplägg för effektiva möten och medveten beslutsfattning

Syftet med del 1 är att ge en kunskapsgrund, bekräfta nuläget i gruppen samt skapa energi och intresse för gruppens fortsatta utveckling

2.

Personliga styrkor – Likheter/Olikheter
Kartläggning av personliga styrkor med verktyget SDI (Strength Deployment Inventory)
Teori och reflektion
Utvecklande feedback Teori och uppgift att ge bekräftande feedback i gruppen
Fem samarbetsfärdigheter

Del 2 fokuserar på individerna i gruppen, hur de bidrar med sina styrkor och tar tillvara andras. Feedbackverktyget och fem samarbetsfärdigheter introduceras.

3.

• Vad orsakar konflikt?
• Konflikthantering som utvecklar samarbetet
• Kartläggning av det egna beteendet i konflikt med hjälp av verktyget SDI.
• Konflikttriggare
• Överdrivna styrkor
• Vikten av feedback på det som behöver utvecklas och förändras.
• Träning Konfliktteori

Del 3 handlar om konflikter i grupper och det nödvändiga i att ta tag i dem och därigenom skapa utveckling

  • ”Effektivitet i arbetet, och ett långsiktigt hållbart resultat”

Du missar väl inte årets UGL-kurser?

Bauer Individ & Organisation

Karlsborgsvägen 4, 121 50 Johanneshov

Mobil: +46 (0)70 654 95 76
E-post: info@gabriellabauer.se

NYHET: Coaching med utbildningsfokus

Vill du utveckla din förmåga att 

  • Kommunicera med feedback 
  • Hantera konflikter 
  • Att coacha
  • Förstå dig själv och andra bättre

Nu erbjuder jag coaching med utbildningsfokus. Vi arbetar under fem tillfällen och du får ett gediget utbildningsmaterial.

Coaching med utbildningsfokus