Collaborative Skills Climate Survey™

En metod för att mäta en organisations eller grupps samarbetsnivå!

Den är internetbaserad och genomförs online av dem som deltar i undersökningen. Den tar ca 15 minuter att göra.

Climate survey finns för närvarande översatt till engelska, danska, holländska och svenska.

Resultatet kan presenteras utifrån varje organisations behov med uppdelning på olika avdelningar eller valda grupperingar. Ledningens engagemang och hur de involverar medarbetarna i processen är nyckelfaktorer för att undersökningen ska leda till ett framgångsrikt förbättringsarbete.

Mer om metoden:

Människors förmåga att samarbeta och bygga långsiktiga relationer har betydelse för varje organisations framgång. I organisationer med en komplex verksamhet och/eller där människor i hög grad är beroende av varandra krävs en extra stor grad av samarbetsförmåga bland medarbetarna för att organisationen ska kunna fungera väl.

TLT Collaborative Skills Climate Survey är en undersökning av samarbetsklimatet i din organisation

Den ger underlag för att bedöma styrkor och svagheter i medarbetarnas och organisationens samarbetsfärdigheter.

Climate Survey är produkten av ett flerårigt internationellt forskningsprojekt som bedrivits i syfte att kunna mäta vilken påverkan samarbetsklimatet i en organisation har på organisationens effektivitet.

Undersökningen mäter fem typer av samarbetsfärdigheter:

1.     Avsikt/Vilja till samarbete: Att sträva efter ömsesidig framgång i relationen och ha ett icke försvarsinriktat förhållningssätt

2.     Sanning/Öppenhet: Att Att vara villig att säga och lyssna på vad som är sant, och skapa ett ärligt och öppet klimat där det känns tryggt att ta upp svåra frågor.

3.     Eget val/Personligt ansvar: Att ta ansvar för de val jag gör, genom att handla eller inte handla, och för de avsiktliga och oavsiktliga konsekvenserna av dessa val.

4.     Självkännedom: Att ha självinsikt och förståelse för egna och andras behov, avsikter och motiv, samt skillnader i kultur och sammanhang.

5.     Problemlösning och förhandling: Att använda problemlösningsmetoder som främjar ett samarbetsinriktat klimat och som stärker relationen.

Undersökningen mäter de fem färdigheterna i två dimensioner – den nuvarande nivån och den önskade nivå (som medarbetarna anser att de skulle behöva ha för att kunna prestera på en optimal nivå).

En liten differens mellan den nuvarande nivån och vad som skulle behövas tyder på att medarbetarna är nöjda med samarbetsklimatet i organisationen. De tycker att folk har de färdigheter som behövs för att kunna göra ett bra jobb.

En större differens tyder på ett missnöje med samarbetsklimatet. Medarbetarna tycker inte att de har de färdigheter som behövs för att de ska kunna arbeta på ett framgångsrikt sätt för organisationen.

  • ”Effektivitet i arbetet, och ett långsiktigt hållbart resultat”

Du missar väl inte årets UGL-kurser?

Bauer Individ & Organisation

Karlsborgsvägen 4, 121 50 Johanneshov

Mobil: +46 (0)70 654 95 76
E-post: info@gabriellabauer.se

NYHET: Coaching med utbildningsfokus

Vill du utveckla din förmåga att 

  • Kommunicera med feedback 
  • Hantera konflikter 
  • Att coacha
  • Förstå dig själv och andra bättre

Nu erbjuder jag coaching med utbildningsfokus. Vi arbetar under fem tillfällen och du får ett gediget utbildningsmaterial.

Coaching med utbildningsfokus