Teamsynk

Teamsynk – Grupputveckling på kort tid


Vid uppstarten av ett projekt, när gruppen fått nya medlemmar eller när det behövs ny energi

Teamsynk är ett spel som effektivt utvecklar en arbetsgrupp.

Det är uppbyggt kring en spelplan och tar åtta timmar att genomföra.
En spelledare driver arbetet framåt med hjälp av pedagogiskt utformade frågor.
Dagen inleds med en genomgång av Wheelands teroi om gruppens utveckling.Vid dagens slut har ett gemensamt dokument tagits fram som beskriver vad gruppen ska kännetecknas och vilka värdeord som skall ligga till grund för det fortsatta arbetet. Varje deltagare får också en teamsynkbok med frågor att reflektera kring.

Teamsynk

  • ökar förståelsen för olikheter
  • ökar självinsikten hos individerna
  • skapar en gemensam värdegrund
  • förbättrar kommunikationen i gruppen
  • ger ett avstamp för fortsatt arbete

Teamsynk i liten grupp

En spelledare och max sex deltagare vid varje spelplan.
Spelledaren driver processen vid sitt bord

Teamsynk i stor grupp – Groupsynk

Upp till 50 deltagare samlade i grupper.
En spelledare ställer frågorna och en finns till hands för grupperna.

  • ”Effektivitet i arbetet, och ett långsiktigt hållbart resultat”

Du missar väl inte årets UGL-kurser?

Bauer Individ & Organisation

Karlsborgsvägen 4, 121 50 Johanneshov

Mobil: +46 (0)70 654 95 76
E-post: info@gabriellabauer.se

NYHET: Coaching med utbildningsfokus

Vill du utveckla din förmåga att 

  • Kommunicera med feedback 
  • Hantera konflikter 
  • Att coacha
  • Förstå dig själv och andra bättre

Nu erbjuder jag coaching med utbildningsfokus. Vi arbetar under fem tillfällen och du får ett gediget utbildningsmaterial.

Coaching med utbildningsfokus