UGL

Utveckling av Grupp och Ledare (UGL)

UGL är en utbildning som vänder sig till dig som vill öka din förståelse för ledarskap och medarbetarskap i grupper och bättre hitta din egen roll i dessa. Målgruppen är ledare och alla som ingår i en arbetsgrupp.

I samarbete med Chefakademin erbjuder vi regelbundna UGL-utbildningar.

Om UGL

Utbildningens mål är att deltagarna ska bli effektivare som gruppmedlem och ledare genom:
•    Personlig utveckling
•    Ökad självkännedom
•    Förstå behovet av ledarskap
•    Urskilja stadier i en grupps utveckling
•    Kunna ge och ta utvecklande feedback
•    Kunna kommunicera direkt och klart
•    Få erfarenhet av olika former av lärande enskilt och i grupp
•    Få erfarenhet av konflikters betydelse och bearbetning av dessa
•    Få förståelse för hur värderingar påverkar relationer och ledarskap
•    Få erfarenhet av gruppdynamiska situationer och förståelse för min roll i dessa

UGL är en gruppdynamisk utbildning och den pedagogiska ansatsen är ”upplevelsebaserad inlärning”. Det innebär i korthet att lärandet finns i det som händer i gruppen.
Stor vikt läggs vid reflektion och ökad självinsikt. Förstår du dig själv har du också lättare att förstå andra. Det fordrar att deltagaren själv tar ansvar för sin inlärning med engagemang och aktivt deltagande. Att ge är att få.
Korta teoripass ingår och kopplingar görs till grupper på hemmaplan.
UGL har i många år varit grundkurs för blivande officerare och är idag en mycket uppskattad och efterfrågad utbildning såväl inom näringsliv som i offentlig sektor.
UGL har utvecklats under åren och senaste revideringen, följd av omcertifiering för alla handledare, gjordes 2008.

Gruppen

Olikheter berikar, särskilt i inlärningssituationer. Vi sätter därför samman grupper av så skilda kategorier som möjligt – efter ålder, kön, yrkesbakgrund etc. Deltagarantalet är minst 8 och högst 12.

Genomförande

Kursen genomförs under fem dagar och kvällar på internat. Den leds av två godkända och registrerade UGL-handledare.

Vad händer efter UGL

Att tillämpa kunskaper och insikter från en utbildning och få ett långsiktigt, hållbart resultat är en process som fortsätter på hemmaplan.

Du kanske vill gå vidare med dig själv som person eller ledare, du vill ge dina medarbetare möjligheter och kunskaper att utvecklas, du vill utveckla din ledningsgrupp.

Vi ser flera olika vägar att bygga på UGL. t.ex.:
•    Individuell coaching
•    Grupputveckling
•    Ledningsgruppsutveckling

  • ”Effektivitet i arbetet, och ett långsiktigt hållbart resultat”

Du missar väl inte årets UGL-kurser?

Bauer Individ & Organisation

Karlsborgsvägen 4, 121 50 Johanneshov

Mobil: +46 (0)70 654 95 76
E-post: info@gabriellabauer.se

NYHET: Coaching med utbildningsfokus

Vill du utveckla din förmåga att 

  • Kommunicera med feedback 
  • Hantera konflikter 
  • Att coacha
  • Förstå dig själv och andra bättre

Nu erbjuder jag coaching med utbildningsfokus. Vi arbetar under fem tillfällen och du får ett gediget utbildningsmaterial.

Coaching med utbildningsfokus