Kurs 2+2 dagar

En utvecklad grupp gör ett effektivt arbete

Jag erbjuder en kurs 2+2 dagar i grupputveckling

Syfte:

•    Tydliggöra varje gruppmedlems roll och påverkan i gruppen
•    Tydliggöra gruppens ansvar i förhållande till organisationen

Mål:

•    ge ökad kunskap om vad som krävs för att utveckla gruppen
•    ge verktyg för en tydligare kommunikation
•    ge kunskap om konflikters betydelse för samarbetet
•    öka självinsikten och intresset för andra
•    öka motivationen att samarbeta
•    stärka gruppens kompetens och effektivitet

Innehåll:

•    Susan Wheelans teori om gruppers utveckling och effektivitet
•    Samarbete i grupp – uppgift och reflektion
•    Effektiv möteshantering
•    Kartläggning av personliga styrkor med verktyget SDI
•    Effektiv feedback ett aktivt kommunikationsverktyg –Teori och praktik
•    Konflikthantering som utvecklar
•    Värderingar
•    Gemensamma spelregler och mål framåt

Alternativt innehåll eller påbyggnad:

•    Beslutsfattning
•    Intressebaserad problemlösning – ett konfliktverktyg
•    Individuell coaching
•    Arbete med delgrupper som ytterligare behöver förstärka sitt samarbete
•    Medling i svåra samtal

  • ”Effektivitet i arbetet, och ett långsiktigt hållbart resultat”

Du missar väl inte årets UGL-kurser?

Bauer Individ & Organisation

Karlsborgsvägen 4, 121 50 Johanneshov

Mobil: +46 (0)70 654 95 76
E-post: info@gabriellabauer.se

NYHET: Coaching med utbildningsfokus

Vill du utveckla din förmåga att 

  • Kommunicera med feedback 
  • Hantera konflikter 
  • Att coacha
  • Förstå dig själv och andra bättre

Nu erbjuder jag coaching med utbildningsfokus. Vi arbetar under fem tillfällen och du får ett gediget utbildningsmaterial.

Coaching med utbildningsfokus