Förtroendefullt samarbete

Radical Collaboration® – Förtroendefullt Samarbete

Förtroendefullt Samarbete hjälper deltagarna att förhandla vid intressemotsättningar och utveckla sin kompetens i att förebygga och hantera konflikter. Den ger metoder för förhandling, konflikthantering samt för hur man bygger långsiktigt hållbara arbetsrelationer.

Jag erbjuder Förtroendefullt Samarbete som 3-dagarsutbildning och som utgångspunkt vid konflikthanteringsinsatser.

Målgrupp organisationer som i hög grad är beroende av medarbetarnas samarbetsförmåga.

Fem samarbetsfärdigheter

Som kursdeltagare i ”Förtroendefullt samarbete” tränas du i följande fem samarbetsfärdigheter:

1.     Avsikt/Vilja till samarbete: Att ha ett icke-försvarsinriktat förhållningssätt och sträva efter ömsesidiga fördelar och vinster för båda parter i relationen. Vi kallar detta för att vara i den Gröna zonen, till skillnad från att vara i den Röda zonen, där man ser varandra som motståndare.

2.     Sanning/Öppenhet: Att vara villig att säga och lyssna på vad som är sant, och skapa ett ärligt och öppet klimat där det känns tryggt att ta upp svåra frågor.

3.     Eget val/Personligt ansvar: Att ta ansvar för de val jag gör, genom att handla eller inte handla, och för de avsiktliga och oavsiktliga konsekvenserna av dessa val.

4.     Självkännedom: Att ha självinsikt och förståelse för egna och andras behov, avsikter och motiv, samt skillnader i kultur och sammanhang. De flesta konfliktsituationer handlar om annat än sakliga och tekniska frågor.

5.     Problemlösning och förhandling: Att använda problemlösningsmetoder som främjar ett samarbetsinriktat klimat och som stärker relationen. Att på ett skickligt sätt förhandla sig igenom en konflikt i en långsiktig relation. Om det inte då och då uppstår någon slags konflikt i en relation, så är det antingen ett uttryck för att det inte finns så mycket engagemang i den eller att parterna förnekar de konflikter som finns.

Collaborative Skills Climate Survey™

Förtroendefullt samarbete kan inledas med en kartläggning av samarbetet som kallas för Collaborative Skills Climate Survey™. Det är en internetbaserad metod för att mäta en organisations- eller grupps samarbetsnivå.

Det tar ca 15 minuter att svara på frågorna, sedan tar vi hand om sammanställningen!

Undersökningen finns för närvarande översatt till engelska, danska, holländska och svenska.

Resultatet kan presenteras utifrån varje organisations behov med uppdelning på olika avdelningar eller valda grupperingar.

Ledningens engagemang och hur de involverar medarbetarna i processen är nyckelfaktorer för att undersökningen ska leda till ett framgångsrikt förbättringsarbete.

Läs mer om metoden

  • ”Effektivitet i arbetet, och ett långsiktigt hållbart resultat”

Du missar väl inte årets UGL-kurser?

Bauer Individ & Organisation

Karlsborgsvägen 4, 121 50 Johanneshov

Mobil: +46 (0)70 654 95 76
E-post: info@gabriellabauer.se

NYHET: Coaching med utbildningsfokus

Vill du utveckla din förmåga att 

  • Kommunicera med feedback 
  • Hantera konflikter 
  • Att coacha
  • Förstå dig själv och andra bättre

Nu erbjuder jag coaching med utbildningsfokus. Vi arbetar under fem tillfällen och du får ett gediget utbildningsmaterial.

Coaching med utbildningsfokus